top of page

Máte své zdraví pojištěné? Víte co budete dělat, když se zraníte?

Aktualizováno: 7. 9. 2023Sportovní úrázové pojištění je důležité, protože poskytuje ochranu a finanční zajištění pro sportovce a aktivní jednotlivce, kteří se věnují sportovním aktivitám. Existuje několik důvodů, proč je mít:


Zranění a nehody:

Při sportu je zvýšené riziko úrazů a nehod, které mohou vyžadovat lékařskou péči, hospitalizaci, nebo rehabilitaci. Sportovní pojištění vám pomůže pokrýt náklady spojené s léčbou a obnovením zdraví.


Uznání rizika:

Některé sporty jsou více rizikové než jiné, například extrémní sporty, kontaktní sporty nebo sporty provozované ve vysoce fyzicky náročných podmínkách. Sportovní pojištění poskytuje příslušné krytí, které je specificky přizpůsobeno těmto sportovním aktivitám.


Ztráta výdělku:

Pokud je sport váš živobytí a utrpíte zranění, které vás na delší dobu vyřadí ze soutěží nebo tréninků, sportovní pojištění může poskytnout náhradu za ztracený výdělek.


Třetí osoby:

Sportovní aktivity mohou představovat riziko pro ostatní, a to včetně náhodných úrazů, poškození majetku nebo nároků na náhradu škody. Sportovní pojištění vás může chránit před finančními následky způsobenými těmito událostmi.


Klid a sebedůvěra:

Mít sportovní pojištění vám poskytuje klid v duši a zvýšenou sebedůvěru při účasti na sportovních akcích, protože víte, že jste pojištěni v případě nečekaných událostí.


Zahraniční cestování:

Pokud cestujete do zahraničí za sportovními akcemi, sportovní pojištění vám může poskytnout mezinárodní krytí a ochranu v cizích zemích.


Je důležité si uvědomit, že běžné zdravotní pojištění nemusí vždy poskytovat adekvátní krytí pro sportovní aktivity, zejména pokud se jedná o extrémní nebo profesionální sportovní činnosti. Proto je vhodné zvážit sportovní pojištění, které je speciálně navrženo pro vaše sportovní potřeby a rizika.Proto jsme tu My SportHelp, komplexní služba určená pro sportovce zaměřená primárně na péči o jejich zdraví.


Stojí na třech hlavních pilířích:

I. Organizace zdravotní péče

II. Sportovní úrazové pojištění

III. Sportovní benefity

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page